Hidroizolacije

Izolacije ravnih krovova

Ravni krovovi mogu biti prohodni i neprohodni i prema njihovoj funkciji se projektira način hidroizolacije.
Uobičajeni slojevi presjeka krova su: AB konstrukcija, beton u padu, parna brana, termoizolacija i hidroizolacija.
Hidroizolacija neprohodnog krova može biti balastna, odnosno pokrivena balasnim slojem poput šljunka i
nebalastna – mehanički pričvšćena sa izolacijom kao završnim slojem.
Hidroizolacija prohodnog krova je istovjetna ali sa dodatno postavljenom hodnom površinom koja štiti hidroizolaciju od mehaničkog oštećenja.
Dobar primjer su betonske ploče 40 x 40 cm, koje se postavljaju na nosačima ili u sloju pijeska.
Danas su uglavnom u upotrebi sintetičke hidroizolacijske membrane PVC i TPO (FPO), a rjeđe se izvode izolacije od bitumenskih traka.
Razlozi su u jednostavnosti izvođenja, trajnosti materijala i olakšanoj sanaciji.
Sintetičke membrane su UV otporne a njihova boja smanjuje temperaturni utjecaj na zagrijavanje konstrukcije i prostora ispod, pa je kod njih zagrijavanje materijala svega
nekoliko stupnjeva više od ambijentalne temperature, dok kod bitumenskih hidroizolacija temperatura ljeti doseže preko 60°C.
PVC i TPO materijale prati kompatibilni program slivnika i odzračnika.

Hidroizolacije balkona i terasa.

Kod balkona i terasa hidroizolacije je najčešće postavljena ispod estriha kao podloge za keramiku.
U ovisnosti od prostora koji se nalazi ispod, projektira se i sastav slojeva iznad konstrukcije, pa će to odrediti potrebu za termoizolacijom i vrstu hidrizolacije.
Ovdje se susrećemo sa PVC i TPO membranama i bitumenskim trakama, a ugrađuju se ispod glazure, odnosno estriha.
Polimercementni premazi se nanose iznad estriha i ne isključuju postavljanje donje izolacije, već služe kao zaštita estriha od upijanja vlage,
čime se postiže njegova dugotrajnost.

Kod svih slivnih površina potrebno je odrediti padove kako bi voda mogla nesmetano otjecati prema slivniku.
Pad može biti linijski, gdje se voda skuplja linijski u žlijebu ili točkasti gdje svi padovi vode na jednu ili više točaka gdje se ugrađuje slivnik.

Na tržištu postoji još niz hidroizolacijskih materijala za razne upotrebe, pa tako imamo hidroizolacijske premaze poput poliuretanskih, akrilnih ili silikonskih premaza. Imaju različite funkcije i UV stabilnost, a zajedničko im je to da im podloga mora biti zdrava, odnosno čvrsta kako bi nanešeni sloj imao dobru prionjivost.

GALERIJA RADOVA